Ochrona środowiska dzięki recyklingowi

Co robimy, aby chronić Twoje zdrowie i środowisko? Kosmetyki pakujemy w opakowania, które są bezpieczne dla zdrowia. Opakowania nie wydzielają żadnych szkodliwych substancji, przez co nie musimy się obawiać o konsystencję zanieczyszczoną toksycznymi związkami przy kontakcie ze skórą czy oddychaniu. Opakowanie jest gwarancją zachowania terminu ważności kosmetyków, ich świeżości i właściwości. Opakowania naszych organicznych kosmetyków spełniają najwyższe standardy produkcji i w pełni podlegają recyklingowi, a co najważniejsze, można je do nas zwrócić, aby mogły zostać powtórnie wykorzystane.

OPAKOWANIE WSPÓŁTWORZY PRODUKT

Opakowania naszych kosmetyków

Zamiast wyrzucić, możesz zwrócić! Zero waste.

Przyczyniamy się do redukcji śladu węglowego.

Ograniczamy się jedynie do niezbędnych opakowań.

Dbamy o Ciebie i środowisko.

Ekologia na zdrowie, które jest priorytetem naszej marki.

Oczywiste jest, że zanieczyszczenia z tworzyw sztucznych są szkodliwe dla morskiej fauny i flory, dlatego ważne jest, aby zmniejszać to zagrożenie, postępując mądrze. Lepsze zarządzanie dotyczące zmniejszenia przepływu substancji chemicznych i tworzyw sztucznych do środowiska, pomoże ochronić środowisko morskie, prowadząc w konsekwencji do poprawy jakości Naszego życia. Niestety plastik jest mylony z pożywieniem przez organizmy morskie, stąd zarówno w łańcuchu pokarmowym istnieje ryzyko, że fragmenty plastiku zostaną przeniesione na inne organizmy. Im mniejsze cząstki plastiku, tym większe prawdopodobieństwo, że przedostaną się przez bariery tkankowe i komórkowe. Plastik podczas zalegania i przemieszczania się w wodzie może absorbować na swojej powierzchni trwałe zanieczyszczenia organiczne, czyli pozostałości pestycydów, np. dichlorodifenylotrichloroetan (DDT) i wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA). Szacuje się, że 1/3 światowych zasobów ryb jest zanieczyszczona sztucznym tworzywem.

Recykling jest systemem procesów i czynności, które zmierzają do odzysku i powtórnego wykorzystania odpadów.

Opakowania naszych kosmetyków w 100% nadają się do recyklingu, dzięki czemu może powstać z nich inny produkt.

Symbol recyklingu

Coraz częściej słyszy się o opakowaniach kosmetycznych wyprodukowanych z odzysku (recyklingu). Takie rozwiązanie dla wielu koncernów kosmetycznych jest dużym atutem, ale czy słusznie? Czy rzeczywiście przetworzone opakowania są przyjazne dla środowiska? W pierwszym momencie można stwierdzić, że to doskonałe rozwiązanie. Tworzywo zostanie przetworzone i ponownie wykorzystane do produkcji opakowań. Owszem, lecz z punktu widzenia ekologii, należy zagłębić się w procesy przetwarzania tworzyw sztucznych, które nie zawsze przedstawiają się w poszanowaniu zdrowia i planety. Zawsze trzeba rozważyć wszystkie opcje, aby dokonać wyboru najlepszego z możliwych.

Procesowi recyklingu mogą zostać poddane wyłącznie jednorodne tworzywa sztuczne. Plastik często występuje w formie mieszaniny różnych polimerów oraz zawiera dodatki, których całkowicie nie da się oddzielić w procesie przetwarzania. W konsekwencji recyklat posiada gorszą jakość (nieprzyjemny zapach i jest mniej wytrzymały). Żeby poprawić właściwości otrzymanego tworzywa sztucznego, w kolejnej obróbce stosuje się dodatkowe ulepszacze. W końcowym etapie recyklingu powstaje produkt z bardzo dużą ilością różnych chemikaliów przemysłowych. Przetworzone opakowania zawierają problematyczne substancje, które tym bardziej zagrażają naszemu zdrowiu i środowisku, kiedy zostaną ponownie poddane recyklingowi. Czasem przetworzenie tworzywa sztucznego w inny sposób (np. spalanie z odzyskiem energii) może okazać się lepszą alternatywą.

Kosmetyki pakujemy w opakowania, które są bezpieczne nawet w kontakcie z żywnością:

HDPE oznaczony jako 02 (polietylen wysokiej gęstości) - Uznawane jest za jedno z dwóch tworzyw najbezpieczniejszych dla zdrowia. Jest droższe i cenniejsze od pozostałych. Zmienność temperatury nie powoduje niekorzystnego wpływu na zawartość opakowań wykonanych z tego tworzywa. Coraz częściej w HDPE pakowane są produkty spożywcze, kosmetyczne oraz wzmaga się produkcja zabawek dla dzieci. Opakowania z HDPE są wielokrotnego użytku i podlegają recyklingowi.

PP oznaczony jako 05 (polipropylen) - To drugie z najbezpieczniejszych tworzyw dla zdrowia. Zmienność temperatury nie powoduje niekorzystnego wpływu na zawartość opakowań wykonanych z tego tworzywa. PP jest używany w sektorze spożywczym (najczęściej do pakowania żywności), sektorze kosmetycznym (opakowania do kosmetyków) i medycznym (opakowania do soczewek kontaktowych) oraz w sektorze budowlanym (rury, izolacje). Opakowania z PP również można użytkować powtórnie i podlegają recyklingowi.

Każdy ma prawo wyboru, dlatego zależy nam, abyśmy razem zadbali o nasze zdrowie i środowisko! Wystarczy odesłać do nas kompletne opakowanie po kosmetykach VOSIMA LABORATORIUM®, a my zwrócimy kaucję zwrotną (5 zł za opakowanie) i koszt przesyłki. Dzięki powtórnemu wykorzystaniu opakowań, spadnie zapotrzebowanie na produkcję nowych, zmniejszymy ślad węglowy i ograniczymy ilość odpadów. Wspólnie możemy zdziałać wiele. Zasady dotyczące zwrotu opakowań zamieszczone są w Regulaminie naszego SKLEPU (pkt. VI. Prawo i zasady zwrotu opakowań).