Ochrona środowiska dzięki recyklingowi

Jak chronimy Twoje zdrowie i środowisko?

Opakowania naszych kosmetyków VOSIMA® nie wydzielają żadnych szkodliwych substancji, przez co nie musimy się obawiać o konsystencję zanieczyszczoną toksycznymi związkami przy kontakcie ze skórą czy oddychaniu. Ponadto opakowania są ZWROTNE i mogą zostać powtórnie wykorzystane!

OPAKOWANIE WSPÓŁTWORZY PRODUKT

Opakowania naszych kosmetyków

Zamiast wyrzucić, możesz zwrócić! Zero waste.

Przyczyniamy się do redukcji śladu węglowego.

Ograniczamy się jedynie do niezbędnych opakowań.

Dbamy o Ciebie i środowisko.

Ekologia na zdrowie, które jest priorytetem naszej marki.

Oczywiste jest, że zanieczyszczenia z tworzyw sztucznych są szkodliwe dla morskiej fauny i flory, dlatego ważne jest, aby zmniejszać to zagrożenie, postępując mądrze. Lepsze zarządzanie dotyczące zmniejszenia przepływu substancji chemicznych i tworzyw sztucznych do środowiska, pomoże ochronić środowisko morskie, prowadząc w konsekwencji do poprawy jakości Naszego życia. Niestety plastik jest mylony z pożywieniem przez organizmy morskie, stąd zarówno w łańcuchu pokarmowym istnieje ryzyko, że fragmenty plastiku zostaną przeniesione na inne organizmy. Im mniejsze cząstki plastiku, tym większe prawdopodobieństwo, że przedostaną się przez bariery tkankowe i komórkowe. Plastik podczas zalegania i przemieszczania się w wodzie może absorbować na swojej powierzchni trwałe zanieczyszczenia organiczne, czyli pozostałości pestycydów, np. dichlorodifenylotrichloroetan (DDT) i wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA). Szacuje się, że 1/3 światowych zasobów ryb jest zanieczyszczona sztucznym tworzywem.

Recykling jest systemem procesów i czynności, które zmierzają do odzysku i powtórnego wykorzystania odpadów.

Opakowania naszych kosmetyków w 100% nadają się do recyklingu, dzięki czemu może powstać z nich inny produkt.

Symbol recyklingu

Coraz częściej słyszy się o opakowaniach kosmetycznych wyprodukowanych z odzysku (recyklingu). Takie rozwiązanie dla wielu koncernów kosmetycznych jest dużym atutem, ale czy słusznie? Czy rzeczywiście przetworzone opakowania są przyjazne dla środowiska? W pierwszym momencie można stwierdzić, że to doskonałe rozwiązanie. Tworzywo zostanie przetworzone i ponownie wykorzystane do produkcji opakowań. Owszem, lecz z punktu widzenia ekologii, należy zagłębić się w procesy przetwarzania tworzyw sztucznych, które nie zawsze przedstawiają się w poszanowaniu zdrowia i planety. Zawsze trzeba rozważyć wszystkie opcje, aby dokonać wyboru najlepszego z możliwych.

Procesowi recyklingu mogą zostać poddane wyłącznie jednorodne tworzywa sztuczne. Plastik często występuje w formie mieszaniny różnych polimerów oraz zawiera dodatki, których całkowicie nie da się oddzielić w procesie przetwarzania. W konsekwencji recyklat posiada gorszą jakość (nieprzyjemny zapach i jest mniej wytrzymały). Żeby poprawić właściwości otrzymanego tworzywa sztucznego, w kolejnej obróbce stosuje się dodatkowe ulepszacze. W końcowym etapie recyklingu powstaje produkt z bardzo dużą ilością różnych chemikaliów przemysłowych. Przetworzone opakowania zawierają problematyczne substancje, które tym bardziej zagrażają naszemu zdrowiu i środowisku, kiedy zostaną ponownie poddane recyklingowi. Czasem przetworzenie tworzywa sztucznego w inny sposób (np. spalanie z odzyskiem energii) może okazać się lepszą alternatywą.

Kosmetyki pakujemy w opakowania, które są bezpieczne nawet w kontakcie z żywnością:

HDPE oznaczony jako 02 (polietylen wysokiej gęstości) - Uznawane jest za jedno z dwóch tworzyw najbezpieczniejszych dla zdrowia. Jest droższe i cenniejsze od pozostałych. Zmienność temperatury nie powoduje niekorzystnego wpływu na zawartość opakowań wykonanych z tego tworzywa. Coraz częściej w HDPE pakowane są produkty spożywcze, kosmetyczne oraz wzmaga się produkcja zabawek dla dzieci. Opakowania z HDPE są wielokrotnego użytku i podlegają recyklingowi.

PP oznaczony jako 05 (polipropylen) - To drugie z najbezpieczniejszych tworzyw dla zdrowia. Zmienność temperatury nie powoduje niekorzystnego wpływu na zawartość opakowań wykonanych z tego tworzywa. PP jest używany w sektorze spożywczym (najczęściej do pakowania żywności), sektorze kosmetycznym (opakowania do kosmetyków) i medycznym (opakowania do soczewek kontaktowych) oraz w sektorze budowlanym (rury, izolacje). Opakowania z PP również można użytkować powtórnie i podlegają recyklingowi.

Każdy ma prawo wyboru, dlatego zależy nam, abyśmy razem zadbali o nasze zdrowie i środowisko! Wystarczy odesłać do nas kompletne opakowanie po kosmetykach VOSIMA LABORATORIUM®, a my zwrócimy kaucję zwrotną (5 zł za opakowanie) i koszt przesyłki. Dzięki powtórnemu wykorzystaniu opakowań, spadnie zapotrzebowanie na produkcję nowych, zmniejszymy ślad węglowy i ograniczymy ilość odpadów. Wspólnie możemy zdziałać wiele. Zasady dotyczące zwrotu opakowań zamieszczone są w Regulaminie naszego SKLEPU (pkt. VI. Prawo i zasady zwrotu opakowań).